Pensum

Pensum til gradueringer

Pensum er sammensat af det bedste fra SKIF og JKS og krydret med selvforsvar. Det gør dig istand til at forfølge netop din drøm om det sorte bælte

9 og 8 kyu

 

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Chudan Oi-zuki                         =>=

Chudan Gyaku-zuki                =<=

Jodan Age-uke                         =>=

Chudan Soto-ude-uke          =<=

 

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri                      mawazute

Mae-geri            

 

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage                          begge ben

Kekomi                        begge ben

 

9 KYU

KATA: Taikyoku shodan

KUMITE: Gohon kumite (Jodan, Chudan)

 

8. KYU

KATA: Heian Shodan

KUMITE: Gohon kumite (Jodan, Chudan)

Obligatorisk bunkai til Heian Shodan.7 og 6 kyu

 

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Chudan Oi-zuki                                                     =>=

Chudan Gyaku-zuki                                             =<=

Jodan Age-uke - Gyaku-zuki                            =>=

Chudan Soto-ude-uke - Gyaku-zuki              =<=

Chudan Uchi-ude-uke - Gyaku-zuki              =>=

Gedan Barai – Gyaku-zuki                                 =<=

Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

Chudan Shuto-uke                       forlæns og baglæns

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri                                       mawazute                     

Mawashi-geri

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage        begge ben

Kekomi       begge ben

 

7 KYU

KATA: Heian Nidan + Obligatorisk bunkai

KUMITE: Sanbon Kumite Nr. 1+2 (hidari)

 

6 KYU:

KATA: Heian Sandan + Obligatorisk bunkai

KUMITE : Sanbon Kumite Nr. 1 & 2 (hidari, migi)5 og 4 kyu

 

KIHON:

Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Sanbon-zuki (Jodan, chudan, chudan)                            =>=

Gyaku sanbon-zuki (Chudan, jodan, chudan)                =<=

Jodan Age-uke, Gyaku-zuki                                                  =>=

Chudan Soto-ude-uke, Yoko-enpi – uraken                   =<=

        (Zenkutsu)                   (Kiba-dachi)

Uchi-uke - Jodan Kizami-zuki - Chudan Gyaku-zuki    =>=

Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

Chudan Shuto-uke , Chudan Nukite                                  =<=

         (Kokutsu)            (Zenkutsu)

Jodan soto shuto uchi – uchi shoto uchi                        =>=

Uchi-uke, gyaku-gedan-barai                                            =<=

 

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri rengeri (chudan, jodan)           =>=   mawazute

Mawashi-geri                                                           mawazute

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage        begge ben

Kekomi      begge ben

 

5 KYU

KATA: Heian Yondan + Obligatorisk bunkai

KUMITE : Kihon ippon kumite :

2 x Jodan

2 x Chudan

2 x Mae-geri

Kun Hidari

 

4 KYU

KATA: Heian Godan + Obligatorisk bunkai

KUMITE : Kihon ippon kumite :

1 x Jodan

1 x Chudan

1 x Mae-geri

1 x Yoko-geri Kekomi

1 x Mawashi-geri

Både Migi og Hidari - ikke samme forsvar til begge sider3 Kyu

 

KIHON:

Zenkutsu Dachi , Gedan-Barai Kamae

Chudan Oizuki                                                             =>=

Chudan Gyakuzuki                                                     =<=

Jodan Age-uke , gyaku zuki                                     =>=

Chudan Soto-ude-uke  , gyaku zuki                     =<=

Chudan Uchi-ude-uke  , gyaku zuki                     =>=

Gedan barai  , gyaku zuki                                        =<=

 

Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

Chudan Shuto-uke.                                                   =>=

Chudan Shuto-uke.                                                   =<=

 

Zenkutsu-Dachi Kamae

Mae-geri                                                mawazute

Mawashi-geri                                        mawazute

Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

Keage                                                      mawazute

Kekomi                                                   mawazute

Zenkutsu-Dachi Kamae

Ushiro-geri,      mawazute og det samme, mawazute

 

3 KYU

KATA: Tekki Shodan + Junro Shodan

Obligatorisk bunkai + fri bunkai til enkelte passager.

 

KUMITE: Kihon ippon kumite

2 x jodan til hver side

2 x chudan til hver side

2 x maegeri til hver side

1 x yoko geri til hver side

1 x Mawashigeri til hver side

Der må ikke bruges samme forsvar til begge sider1 og 2 kyu

 

KIHON:

Zenkutsu Dachi , Gedan-Barai Kamae

Sanbon-zuki (jodan – chudan - chudan)                                   =>=

Gyaku Sanbon-zuki (chudan – jodan - chudan)                      =<=

Age-uke, Gedan-barai, Gyaku-zuki                                               =>=

Soto-uke, Yoko-enpi, Uraken, Gyaku-zuki                                    =<=

 (zenkutsu)           (kiba)          (zenkutsu)

Gyaku-zuki, Mae-geri, Oi-zuki, Gedan-barai.                             =>=

Uchi-uke, Kizamizuki, Ushiroashi Maegeri, Gyakuzuki              =<=

Kizami Yoko-geri Kekomi, Ushiro-geri                                          =>=

mawazute

Mae-geri, Mawashi-geri, Gyaku-zuki, Gedan-barai              

mawazute

Age-uke(<=), Mawashi-geri Uraken-uchi, oi-zuki 

mawazute

Soto-shuto-uchi, Uchi-shuto-uchi (samme arm),

Gyaku Haito-uchi, <==O= Uchi-shuto-uchi

mawazute

 

Yame

 

Kokutsu-Dachi Gamae

Shuto-uke (kokutsu), Kizami-geri, Nukite(zenkutsu)             =>=

Shuto-uke, ushiro ashi maigeri, Nukite                                     =<=

 (kokutsu)                                       (zenkutsu)


KATA 2 KYU

SHITEI (obligatorisk):   Bassai-Dai +Junro nidan

Obligatorisk bunkai + fri bunkai til enkelte passager i kata (graduøren vælger).

 

KATA 1 KYU

SHITEI (obligatorisk): Junro Sandan

SENTEI (valgfri) :  Kanku-Dai, Jion, Enpi, Jitte

Obligatorisk bunkai + fri bunkai til enkelte passager i kata (graduøren vælger).

 

 

KUMITE:  2 og 1 KYU : Jiyu Ippon Kumite:

2 kyu kun Hidari    -    1 kyu Hidari og Migi

1 x jodan oizuki

1 x chudan oizuki

1 x chudan gyakuzuki

1 x jodan kizamizuki

1 x chudan maegeri

1 x chudan kekomi

1 x jodan mawashigeri

1 x chudan ushirogeri

 

JIYU KUMITE. – fri kamp

 

SKANDERBORG KARATE

Karate - Et valg for livet 


Prøv en sport, som giver dig øget koncentration, sjov, selvtillid og kontakt med din krop.  

Officiel Facebook side

Facebook for medlemmer

Copyright. All Rights Reserved