Graduering

Graduering

Hvad er graduering

For at opnå en kyu- eller dan-grad skal man bestå en graduering. 


For hver graduering er der et pensum, som medlemmerne gradueres i.


Desto højere grad man træner til, desto større forståelse og bedre udførelse forventes det af de medlemmer, der skal gradueres.

I Skanderborg Karate hjælper vi alle medlemmer, så de har trænet så godt, at de kan bestå en graduering.


Ved en graduering er der 3 muligheder:

 • Bestået
 • Bestået med en kali
 • Ikke bestået


En kali er en anmærkning fra graduøren om noget, der ikke ”sidder helt i skabet” – og som man derfor skal træne intensivt på inden til næste graduering.

Har man fået en kali, skal den slettes ved den følgende graduering. Man består således ikke sin næste graduering, hvis ikke man har trænet ekstra på det, der tidligere gav en kali.

Men det er ikke et problem at få en kali, fordi den oftest bliver slettet, hvis man har trænet godt inden den næste graduering.

Hvis man som brun-bælte skal op til Dan-graduering, må man dog ikke have en kali. Man skal derfor op til en ekstra graduering for at få denne slettet.


Kyu-graduering

For alle kyu-graduering (fra gult til brunt bælte) afholdes gradueringer i Skanderborg Shotokan Karate. Her bliver medlemmerne oftest gradueret af klubbens egne højst graduerede sort-bælter.

Du skal indstilles af din instruktør for at kunne deltage i gradueringen.

Kort tid før gradueringen udsendes en tidsplan for, hvornår hvilke bæltegrader skal op. 

Sørg for at være klar (dvs. omklædt og varm) efter tidsplanen. Husk, at planen normalt kun er vejledende, så tidspunkterne kan svinge. 

Alle, der skal gradueres, betaler et gradueringsgebyr, når man tilmelder sig graduering.


Husk altid inden en graduering:

 • At tjekke om dine indbetalinger er i orden inden graduering 
 • At have dit karate SKIF-pas med
 • Penge til graduering 
 • At komme i god tid


Dan-graduering

Alle Dan-gradueringer (sort bælte) foregår i SKIF.DK-regi og kan foregå i SKIF-klubber overalt i Danmark. Her er alle graduører udvalgt af SKIF.DK. Der er Dan-graduering 3 gange om året, oftest i april, november og på SKIF-sommerlejren.

Se SKIF-kalender for næste Dan-graduering.


Man skal indstilles af klubben for at gå op til en Dan-graduering. Enten går man op til en prøve-graduering i klubben, hvor man får ja eller nej til dan-graduering, eller man får direkte besked af klubbens Sensei.


Klubben tilmelder samlet alle medlemmer og sender alle ansøgninger til SKIF inden gradueringen.

Inden graduering sender SKIF en invitation med deadline, tidsplan og generelle retningslinjer for gradueringen. Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i dette.


Når du skal til graduering, skal du huske følgende:

 • Dit SKIF-pas med gyldige årsmærker
 • Din Dan-ansøgning
 • Betaling for gradueringen


Ved dan-graduering skal man også selv betale for sit bælte.

Bælteforklaring

Karate er opdelt efter bæltegrader.


Når man er begynder starter man i Kyu grad systemet. Kyu grad systemet går fra 10. Kyu til 1. Kyu.

Man starter som 10. Kyu (hvidbælte) og arbejder sig op igennem systemet.

10. Kyu

Hvid

9. Kyu

Gul

8. Kyu

Orange

7. Kyu

Grøn

6. Kyu

Grøn

5. Kyu

Violet

4. Kyu

Violet

3. Kyu

Brun

2. Kyu

Brun

1. Kyu

Brun

For at få den næste grad skal karate eleven op til en graduering, hvor eleven skal vise instruktøren at den tekniske kunnen berettiger til en højere grad.


Når en elev er blevet 1. Kyu er den næste grad 1. Dan, som er det sorte bælte.

Når man får det sorte bælte begynder man i Dan grad systemet, hvor Dan graderne går fra 1. Dan til 10. Dan.

Forældre og graduering

Hvad bedømmes der efter til en graduering (prøve) i Skanderborg Karate?

 

Kihon

Graduering starter oftes med, at eleverne går frem og tilbage over gulvet og viser grundteknikker(ofte den samme teknik 5 gange).

Bedømmelses kriterierne er:


Teknikkens placering

 • er teknikken rigtig i forhold til anvendelse. Kan man se forskel på om stød ligger mod hoved eller mave


Stillinger

 • Er stillingen udført korrekt
 • Balance og stabilitet og opspænding
 • Vægtfordeling


Spark

 • Rammes der med den rigtige del af foden
 • Trækkes foden tilbage efter sparket


Kraft

 • Opnås der kraft i teknikken
 • Er der overspænding som gør teknikken langsom
 • Grundspænding skal være rigtig
 • Følges timing og kraft ad


Præcision

 • Udføres teknikkerne korrekt og præcist
 • Udføres den enkelte teknik uden overflødige bevægelser


Hofter

 • Er der tydelig forskel på åben og lukket hofte
 • Anvendes hoften aktivt til at generer energi og kraft i teknikker


Kombinationer

 • Kan eleven at kombiner flere teknikker

 

Kata

Kata er gamle kombinationer af teknikker som skal udføres på en fastlagt måde. Eleven viser sin evne til at udføre svære tekniske øvelser.

Disse serier af øvelser er blevet videregivet fra mester til elev gennem mange generationer. Mange er så gamle at man ikke længere kender deres oprindelse.


Mønster

 • Kender eleven mønstret i sin kata
 • Udføres kataen korrekt uden at gå i stå eller gå forkert.
 • Også mindre tekniske fejl tæller med.


Rytme

 • Udføres kataen med dens bestemte rytme.
 • Alle pauser skal ligge præcis og alle bevægelse har en bestemt hastighed de skal udføres i.


Bunkai

 • Eleven skal vide hvad de enkle teknikker kan bruges til.
 • Teknikken skal kunne bruges praktisk og ikke kun teoretisk.


Når man selv kan vælge kata

 • Når eleven selv har valgt en kata skal den også udføres korrekt
 • Vælg med omtanke
 • Vælges en svær kata forventes der også et tilsvarende højere teknisk niveau.

 

Kumite (kamp)

Kamp er en central det i karate og kommer til at vægte mere og mere i en graduering. I de højere grader vægter det 1/3 af den samlede evaluering.


Forsvar

 • Det primære ved forsvar er at undgå at blive ramt
 • Man skal ikke flygte fra sin modstander men blive i kampen
 • Parader skal udføres så de er anvendelige som forsvar
 • De rigtige kombinationer skal kunne udføres.


Angreb

 • Angreb skal udføres i korrekt teknisk stil
 • Det er angribers pligt at forsøge at ramme sin modstander
 • Angrebet skal udføres med fuld kontrol og ikke være til fare for modstanderen(hvis denne fejler)
 • Der skal angribes med en hastighed, styrke og vilje, som svarer til elevens grad.


Afstand mellem kæmperne

 • De to kæmpere skal udvise forståelse for hvilken afstand der er bedst for dem at være i.
 • Der skal vises forståelse for de forskellige angrebs rækkevidde og anvendelse.


Placering

 • Både forsvar og angriber skal udvise forståelse for deres fysiske placering i forhold til modstander og hvilke stillinger og vinkler der giver forskellige fordele og ulemper.
 • Eleven skal kunne flytte sig korrekt i stillinger.


Vilje til at kæmpe

 • Der skal udvises vilje til at deltage i kampen
 • Eleven skal være mental tilstede
 • Udvise beslutsomhed og gå på mod.


Valg af teknikker.

 • Elever skal vise forståelsen for teknikken
 • Udvise forståelse for deres egen fysiske formåen.
 • Skal kunne vælge en teknik som svarer til forholdet mellem de to kæmpere.

Pensum til graduering

Kyu-pensum

Dan-pensum

Officiel Facebook side

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes